0299-425288

Wat kan Arboleeuw voor uw bedrijf betekenen?

 

• Veiligheidsinpectierondes gevolgd door een uitgebreide rapportage met praktijkgerichte oplossingen
• Opstellen van uw wettelijk verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI & E)
• Het updaten van uw huidige RI & E
• Verzorgen van VCA opleidingen. Arboleeuw geeft niet alleen een opleiding, maar legt de nadruk op het vertalen van de VCA theorie naar de praktijk van het bedrijf waarvoor gewerkt wordt. Arboleeuw staat onder contract bij PBNA en levert via dit 100jarige instituut lesmateriaal, het examen plus landelijk erkend diploma.
• Verzorgen van diverse speciale op uw bedrijf geënte opleidingen op Arbogebied. De cursus wordt dan opgesteld in overleg met u.
• Het geven van juridische ondersteuning. Het opstellen van een bedrijfsreglement met een goede invulling van Arbo onderwerpen. Heeft het zin om een boete van de Arbeidsinspectie (I-SZW) aan te vechten? Hoe staan mijn kansen bij een rechtszaak naar aanleiding van een bedrijfsongeval, of bezwaar tegen een opgelegde boete ? Zou het lonen een advocaat in de arm te nemen?
• Het ondersteunen van uw eigen veiligheidsfunctionaris/arbocoördinator of preventiemedewerker.
• Het schrijven van artikelen voor uw personeelsorgaan over arbo-achtige onderwerpen.
• Het leveren van gastdocentschapen bij HBO en MBO opleidingen en interne bedrijfscursussen

Enkele voorbeelden uit de praktijk van Arboleeuw

• Een groot semi overheidsbedrijf in Nederland heeft een eigen veiligheidsdienst. Deze dienst bestaat uit 8 ervaren technici allen in het bezit van het diploma "Middelbare Veiligheidskundige" .Zij onderzoeken incidenten, bijna ongevallen en ongevallen die de Arbeidsinspectie niet onderzoekt. Er zat een groot verschil in de wijze van en de kwaliteit van hun rapportages. Arboleeuw schreef in overleg met dit bedrijf een cursus en gaf een viertal dagen les aan deze groep. Het bedrijf was enthousiast.
• Een multinational heeft op het gebied van veiligheid en gezondheid alles zeer minutieus geregeld.. Toch gebeuren er nog steeds ernstige ongelukken. De bedrijfsleider van de "natte kant" wil nu wel eens weten hoe of dit toch kan. Arboleeuw krijgt de opdracht om zijn afdeling een flink aantal keren te bezoeken. Maar niet alleen tijdens "kantooruren". Zoveel mogelijk in de avond, de nacht en in de weekends. Er komt een uitgebreid rapport uit voort. Conclusie. Het concern heeft een te streng sanctiebeleid. Een keer waarschuwen. Bij de tweede inbreuk op de regels volgt ontslag. Dit systeem blijkt niet te werken. Toezichthouders komen vaak voort uit de ploeg die zij leiden. Zij zijn soms meer dan collega's. Men ontmoet elkaar ook buiten de werktijd. Ons advies luidt om een sanctiebeleid van ten minste 6 stappen in te voeren. De opdrachtgever zou dit graag willen toepassen. Het concern ziet dit echter als een inbreuk op het gevoerde bedrijfsbeleid.
• De Hoge School Inholland te Alkmaar zocht een gastdocent die wat kan vertellen over de theorie en praktijk van de Arbowetgeving. Sinds 2011 brengt Arboleeuw hier aan de hand van de praktijk op plezierige wijze de studenten in contact met de theorie en praktijk van de Arbowetgeving.
• Twee advocatenkantoren kregen bijna tegelijkertijd te maken met strafzaken gerelateerd aan bedrijfsongevallen. Het betreft in beide gevallen ongevallen met dodelijke afloop. Voor strafrechtadvocaten vormt de arbowetgeving een zeer ingewikkeld en onbekend gebied. Arboleeuw beoordeelde de processtukken. Gaf aan dat er goede gronden zijn om het in beide gevallen ten laste gelegde Strafrechtartikel aan te vechten. Arboleeuw schreef een uitgebreide analyse over de beide zaken ter onderbouwing van de pleidooien. In beide gevallen werd "Dood door schuld" ten laste gelegd. De eerste zaak resulteerde in een veroordeling zonder strafoplegging. De tweede zaak werd voor beide verdachten een volledige vrijspraak
• Sinds 2007 kunnen bedrijfstakken nadere invulling geven aan de arbowetgeving d.m.v een z.g Arbocatalogus. Hierbij moeten werkgevers en werknemers samenwerken. Er werd door werkgevers en werknemers gezamenlijk een maritiem arboadviesbureau ingehuurd die een zeer ambitieuze catalogus bouwden. Hun eerste concept werd door de Arbeidsinspectie afgekeurd. Inschakeling van Arboleeuw maakt dat uiteindelijk deze wel zeer ambitieuze catalogus wordt goedgekeurd.
• Een Nederlandse rederij laat in India een twee zeeschepen bouwen. Men vreest achteraf toch dat de werf in samenwerking met de lokale vertegenwoordiger van het klassebureau wel eens iets anders tegen Arbozaken. zou kunnen aankijken als wij in Nederland gewend zijn. Arboleeuw bezoekt de bouwwerf in 2011 en maakt een lijst bestaande uit 4 volgeschreven Aviertjes met onveilige punten. De werf en de rederij zijn er samen nog niet uit. Het classificatiebureau heeft namelijk alles goedgekeurd.


Arbo is meer dan alleen veiligheid

Bij veiligheidsinspecties wordt door Arboleeuw nadrukkelijk ook gekeken naar onderwerpen als ergonomie, fysieke belasting, trillingen, gevaarlijke stoffen ( de omgang daarmee), zelfs brandpreventie wordt niet vergeten, niet in de laatste plaats beoordelen wij de geluidsbelasting op de arbeidsplaatsen