0299-425288

Wat voor bedrijven zijn o.a. de vaste opdrachtgevers van Arboleeuw

• VCK Holding te Amsterdam ( logistieke dienstverlener en stuwadoorsbedrijf)
• Peterson SBS te Den Helder (facilitair bedrijf ten behoeve van de Off-shore)
• Enerco te Amsterdam (steenkool veredelingsbedrijf)
• ICL Fertilizers te Amsterdam (kunstmest fabriek)
• Sitos Commodities te Amsterdam (opslag, overslag controle en behandeling van cacao, koffie en cacaoderivaten)
• Vollers te Amsterdam (opslag, overslag controle en behandeling van cacao, en cacao derivaten)
• Shipdock te Amsterdam (scheepsreparatiewerf, kan echter ook op beperkte schaal nieuwbouwschepen leveren)
• OK Maritime te Rotterdam. Adviesbureau ten behoeve van de zee- en binnenvaart
• Tatasteel (voorheen Hoogovens) IJmuiden Staalproductie
• Hogeschool Inholland te Alkmaar
• Weekblad Schuttevaer (vaktijdschrift voor binnen- en zeevaart plus watergebonden bedrijven)

Arboleeuw wordt door de Peterson SBS groep al een aantal jaren geconsulteerd in het kader van de RI&E. De organisatie heeft mede dankzij het scherpzinnig inzicht en de parate kennis van ARBO leeuw haar risico’s goed in kaart kunnen brengen en aansluitend passende beheersmaatregelen kunnen treffen.
Timo PG Beerepoot | HSEQ advisor | Peterson SBS Den Helder BV 

Ik heb een aantal keer prettig met Peter mogen samenwerken. Buiten de uitgevoerde projecten om heb ik regelmatig contact om te vragen naar zijn mening omtrent veilig en gezond werken. Ik waardeer zijn directe, maar toch beschouwelijke aanpak en zijn grote praktijkkennis. Door deze grote praktijkkennis heeft hij vaak een praktisch toepasbare oplossing en niet alleen een theoretisch verhaal. En praktische toepasbaarheid binnen de wettelijke kaders is waar het om draait.
Gert olde Hanter | Arbo Risk Management Overdinkel 

Arboleeuw is in staat gebleken op basis van zijn ervaringen en inzichten een duidelijke en adequate eigen praktijkvisie op het gebied van veiligheid in de scheepvaart te geven.
mr. J.G. Geertsma, advocaat | Boekel De Nerée Advocaten en Notarissen

OK Maritime ervaart Arboleeuw als een no-nonsens betrouwbare partner die zeer deskundig en vakkundig te werk gaat. Pas bij tevredenheid van alle betrokkenen wordt de opdracht als afgerond beschouwd en dan nog blijft Arboleeuw kritisch of de bijdrage wel naar wens is geweest. Kortom een zeer aangename en betrokken samenwerkingspartner.
Peter Groeneveld | OK Maritime Rotterdam  

Voor onze partyboten de “Noach” en de “Paris” heeft Arboleeuw een risico-inventarisatie en evaluatie gemaakt. Wij waren heel blij met de adviezen en met zijn kennis van zake. Peter, bedankt en succes voor de toekomst!
Rien en Carla Korstanje | Partyboot Koedijk | Korstanje cruises.nl  


Ken Peter de Leeuw al sinds 1986. Eerst in de hoedanigheid van inspecteur havens bij de Arbeidsinspectie: De wet handhaven op gebied van veiligheid, maar ook met oog voor de economie van de Haven. Later heeft Peter zijn zeer ruime kennis en vaardigheden ingezet als zelfstandig ondernemer bij Arboleeuw, adviseur op gebied van ARBO en Veiligheid; Inspecteur/Vraagbaak en Adviseur voor al onze Arbo- en Veiligheidvraagstukken. Peter de Leeuw is een kundig persoon met grote vaardigheden, een zorgvuldige teamspeler en een slimme perfectionist. Als je ooit iemand nodig hebt om te leveren onder druk, geen slip-ups, maar de resultaten, Peter de Leeuw is je man!
André Piscaer Facility Manager | VCK Havenbedrijf | PFSO Verenigd Cargadoorskantoor B.V. In het verleden werden ook opdrachten uitgevoerd ten behoeve van:

• Waternet (Amsterdam)
• Sportfryslan (Leeuwarden)
• De Koperen Ploeg ( Amsterdam)
• Sportdrenthe (Assen)
• Scheepswerf van der Laar (IJmuiden)
• Rijser Grafische communicatie (Purmerend)