0299-425288

Over Arboleeuw

• Arboleeuw is actief sinds 2004. Wij kunnen ons echter beroepen op een meer dan 50 jarige ervaring in de praktijk van alle "ins en outs" met betrekking tot Arbeidsomstandigheden.
• De specifieke meerwaarde die Arboleeuw kan leveren ten opzichte van de meeste "brede" arbo-adviseurs is gelegen in de specialisatie op het gebied van transport en logistiek in de meest brede zin van het woord. Met een unieke specialistische ervaring in relatie tot havenoverslagbedrijven, de zeescheepvaart en de binnenvaart.
• Daarnaast beschikt Arboleeuw over een brede specialistische kennis over metaalverwerkende bedrijven inclusief de scheepsnieuwbouw- en reparatiewerven.
• Arboleeuw werkt niet vanuit een theoretische en vaak niet op de praktijk gerichte kennis en achtergrond. Bij Arboleeuw staat altijd primair dat adviezen en de geleverde oplossingen van problemen praktisch op het bedrijf gericht en in de praktijk uitvoerbaar moeten zijn.
• Arboleeuw heeft als resultaat van een bijna 30 jarige ervaring met ongevalonderzoek een grondige kennis van de gevolgen van onveilig werken. Weinig veiligheidskundigen zullen kunnen stellen ongeveer 100 dodelijke arbeidsongevallen onderzocht te hebben.
• Arboleeuw heeft mede door dit ongevalonderzoek ruime kennis omtrent de juridische onderbouwing van de totale Arbowetgeving en de consequenties bij een mogelijke straf-, dan wel bestuursrechterlijke vervolging op basis van deze wetgeving in de meest brede zin van het woord.
• Arboleeuw heeft 10 jaar ervaring als adviseur van bij het openbaar ministerie te Amsterdam en Haarlem.

Directe link naar de contactgegevens van Arboleeuw

 

Interessante Links:

www.arbo.startpagina.nl                                
www.arboportaal.nl
www.arbo-advies.nl/boete.htm                              
www.arbocatalogus.nl
www.arboportaal.nl                                               
www.gevaarlijke stoffen zelfinspectie.nl
www.overheid.nl